Hoe werkt de Brandenburg?

“De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen” (Marcel Proust)

 

De basis van mijn werkzaamheden is mensen en organisaties laten herkennen en benutten van groeikansen. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat de wortels maken hoe we de kruin zien. Daarom is ieder traject maatwerk.

Een traject start altijd met een vooronderzoek of intake waarin door het samen met betrokkene(n) analyseren van de specifieke situatie, gezamenlijk de beste aanpak wordt bepaald.
Het onderzoeken naar wat er geworteld zit geschiedt aan de hand van wetenschappelijke methodieken.  

Mijn doel is om mensen uit te dagen hun eigen kracht te herkennen en verantwoordelijkheid te nemen en energie te ontwikkelen om met uitkomsten aan de slag te gaan. Hierbij wordt confrontatie niet uit de weg gegaan, waar nodig wordt een spiegel voorgehouden. Confronterend, maar wel altijd met respect voor de ander.

 

In al mijn handelen staat de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen centraal (zie www.psynip.nl).