Wat doet de Brandenburg?

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en gelukkig in studie of werk wat het dichtst bij hun kernwaarden ligt en waar potentieel tot zijn recht komt. Zo vanzelfsprekend als dit klinkt, is dat vaak niet zo.

Mijn doel is bij processen zoals hierna geschetst mensen in staat te stellen zelf de regie in handen te nemen en groei te stimuleren. Door te onderzoeken, te ontwikkelen, te adviseren en te begeleiden bij alle vraagstukken die in relatie staan tot mens, werk, studie en organisaties.

Bij vraagstukken over passende studie of beroep(srichting) krijg je door inzicht in je sterktes en ontwikkelpunten zelfinzicht, waardoor je bestemming een duidelijk punt aan de horizon wordt.

Soms is de wens persoonlijke effectiviteit te vergroten door training, om effectiever te zijn op de werkplek en met meer zelfvertrouwen je werk uit te voeren.

In een studiekeuzeproces ben je bezig een lange termijn keuze te maken. Wanneer je in staat bent om deze keuze te baseren op jouw drijfveren, persoonlijkheid en talenten, ben je in staat een studie te kiezen die je een toekomst biedt waar jij écht tot je recht komt.

“Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent” (E.E. Cummings)

P1050818

Assessments geven door doelgericht onderzoek inzicht in gedrag, ervaringen die je hebt opgedaan en geven inzicht in hoe je het beste tot je recht komt.

Groeiambitie of een voor ogen zijnd verbetertraject vraagt soms om professionele begeleiding. Om zo een onafhankelijke blik te kunnen hebben, om advies te krijgen of juist een duwtje in de rug.

Middels een teamscan is inzicht te bieden in welk potentieel er binnen de organisatie aanwezig is en hoe dat binnen de groeiambitie of ontwikkeltraject kan worden ingezet of ontwikkeld.

Na ziekte of andere oorzaken een langere periode ‘er uit’ te zijn geweest kan reïntegratie best zwaar zijn. Door ondersteuning wordt je begeleid in het heroriënteren op in hoeverre je kunt werken aan herstel, loopbaanontwikkeling en planmatig terugkeren. Of je begeleiden naar een externe reïntegratie.

Meer en meer worden organisaties gestimuleerd de focus te leggen op employability. Een vitaliteitsonderzoek bijvoorbeeld geeft inzicht op hoe hier op te sturen is. Maar ook advies wat voor uw organisatie een passend beleid zou kunnen zijn werpt vaak al een scherp licht op dergelijke vraagstukken.

Tenslotte zijn er nog talloze projecten op het gebied van (job)coaching, sollicitatie coaching, mediation, onderzoeken, trainingen of acteren (assessmentacteur, trainingsacteur, case simulaties of acteerwerk in een bedrijfsfilm) waarin ik ruimschoots mijn sporen heb verdiend

Door te focussen op wat er van binnen geworteld ligt, worden mensen en organisaties in staat gesteld op zoek te gaan naar hun kracht en potentie en zo het beste uit zichzelf te halen.

Het resultaat is altijd meer inzicht, wat zowel mensen als organisatie in staat stelt nieuwe doelen te stellen of een (nieuwe) richting te gaan.